Werkwijze Tacc taaltrainingen

Wanneer iemand een taal wil leren, dan kan dat door contact te zoeken met ons instituut via het sturen van een e-mail naar info@tacc.nl. Het is ook mogelijk om deze wens telefonisch te bespreken of via onze website een aanvraag in te dienen. Naar aanleiding van het verzoek zullen wij allereerst algemene informatie verstrekken of – indien gewenst – een globale offerte opstellen. Een volgende stap is het invullen van een formulier door de potentiële cursist(en) om bijvoorbeeld de wensen, vooropleiding en persoonlijke gegevens te inventariseren. Daarna kan er een afspraak worden gemaakt voor het voeren van een intake gesprek, waarin de doelstellingen en verwachtingen van de deelnemer(s) ten aanzien van de taaltraining worden besproken. Bovendien zal er algemene informatie worden verstrekt en gevraagd om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de achtergrond en omstandigheden waartegen de training zich af zal gaan spelen. De organisatorische kant van de training zal worden besproken en aan de hand van oefeningen zal het instapniveau worden bepaald. Dan kan een definitief voorstel voor de training worden gemaakt aan de hand waarvan het tijdens de intake vastgestelde uitstapniveau zal moeten kunnen worden behaald.  De beoogde trainer, die ook aanwezig is bij het intake gesprek, maakt een keuze voor het materiaal dat zal worden ingezet.

 

Dit voortraject kan in een relatief kort tijdsbestek worden doorlopen, zodat de training vanaf het moment dat het verzoek ons bereikt snel kan worden gestart. Voor elke training stelt de trainer een programma op dat uniek is, omdat het bedrijfsgericht is. In het geval van een individuele training zal het ook een functiegericht karakter hebben, een groepstraining draait om de ontwikkeling van meer algemene vaardigheden in de doeltaal. Tenzij het een groep medewerkers betreft die binnen het bedrijf op één en dezelfde afdeling een gelijke verantwoordelijkheid hebben. Het verloop van de training wordt vastgelegd en tussentijds wordt er een korte evaluatie gehouden om te bespreken of de training naar wens verloopt. Bovendien zal er worden beoordeeld of het beoogde uitstapniveau nog steeds haalbaar is, het is dan ook nog mogelijk om wijzigingen of aanvullingen in het programma aan te brengen. Alles zal in het werk worden gesteld om de training een zo effectief mogelijk resultaat op te laten leveren.