Onze trainers

Onze trainers zijn (near)native speakers, ze beschikken ruimschoots over de vereiste vakkennis en ervaring binnen hun vakgebied. Ze werken op freelance basis, maar hebben een nauwe band met het instituut. Er wordt met enige regelmaat een bijeenkomst voor alle trainers georganiseerd waarin lopende zaken worden besproken, ervaringen kunnen worden uitgewisseld en de kennis verrijkt door middel van een workshop.

Zo wordt er gewerkt aan team TACC. De trainers zijn flexibel en hebben alle aandacht voor de individuele behoefte van de cursist. Zowel de inhoud als de didactiek wordt aangepast aan de behoefte en leerstijl van de individuele cursist. Onze trainers organiseren hun trainingen altijd bedrijfsgericht. Een individuele training heeft ook een functiegericht karakter.