Zo bepalen wij het programma

Voorafgaand aan de training wordt er een intakegesprek met de cursist gevoerd door iemand van de organisatie van TACC en een trainer. Zij bespreken de doelstellingen, wensen en verwachtingen van de cursist voor de training. Vervolgens toetst de trainer het instapniveau voor de taal in kwestie. Daarna stelt de trainer het programma op. Elk programma is uniek omdat het bedrijfs- en functiegericht is.

Het programma is zodanig opgesteld dat de cursist aan het eind van de training het gewenste dan wel benodigde uitstapniveau kan behalen. De didactische aanpak wordt aangepast aan de te trainen persoon of personen. Na de eerste bijeenkomst in de training wordt het definitieve programma vastgesteld. Het programma moet op elk moment kunnen worden bijgestuurd door de trainer zelf of in overleg met de trainer en de cursist door de directie.