Wat bepaalt het succes van een taaltraining?

Het succes van de training hangt van meerdere factoren af. Allereerst is daar natuurlijk de motivatie van cursist die een rol speelt bij het behalen van de doelstelling(en) die voor aanvang van de taaltraining zijn vastgesteld. Indien er voor het te behalen uitstapniveau in het kader van de functie een aanzienlijke ontwikkeling van de vaardigheden in de doeltaal is vereist, dan zal dit tijdens het intake gesprek worden besproken. Een trainingstraject kan dan eventueel meerdere fases beslaan, er zal worden besproken wat er per fase haalbaar is.

Naast de bijeenkomsten in de training met de trainer zal er de nodige tijd en aandacht aan de opdrachten voor de zelfstudie ter verwerking moeten worden besteed. Voor elk uur dat er samen wordt getraind staat er minimaal één uur zelfstudie. Indien er meer tijd voor de zelfstudie vrij kan worden gemaakt dan zou de training nog effectiever kunnen zijn. Ook de omstandigheden waaronder de training zich afspeelt kunnen een rol spelen bij het resultaat dat wordt behaald.