Snel Nederlands leren? Het kan!

Ja, iemand die niet in Nederland is geboren kan snel Nederlands leren. De snelheid van het verwervingsproces wordt natuurlijk mede bepaald door opleidingsniveau, motivatie, inzet en de gekozen trainingsvorm. Wanneer een cursist een absolute beginner is bij aanvang van de training kan hij of zij na 20 uur trainen het niveau van vergevorderde beginner bereiken. Wanneer de doelstelling voor de training is om een basis aan vaardigheden in de doeltaal op te bouwen voor alledaags gebruik dan kan eenvoudige informatie, een instructie of een verzoek worden begrepen. De essentie kan uit alledaagse opschriften, berichten en mededelingen worden gehaald. Persoonlijke gegevens kunnen mondeling worden verstrekt en in alledaagse situaties kan om informatie worden gevraagd. zijn.

De cursist kan met behulp van bouwstenen bekende informatie in een korte e-mail schrijven of op een formulier invullen. In het algemeen is de basisgrammatica bekend, maar deze hoeft nog niet te kunnen worden toegepast. Indien de doelstelling van de cursist voor de training is om een basis in functiegericht taalgebruik te verwerven dan speelt de aard van de functie ook een rol. Aan de functie van telefoniste worden andere eisen gesteld dan aan de functie van een manager. In het eerste geval zullen er veel standaardgesprekken worden gevoerd en is het aanleren en oefenen van bijbehorende woorden en zinnen waardevol. In het andere geval zullen er gesprekken van zeer uiteenlopende aard worden gevoerd en zal alleen de woordenschat al veel meer uitgebreid moeten