Taal leren met dyslexie

Het aanleren van een nieuwe taal zal voor een dyslectisch iemand lastiger zijn omdat verschillende combinaties van letters niet automatisch worden herkend als woorden met een bepaalde betekenis. Onze trainers kunnen hun aanpak en werkwijze voor een taaltraining zodanig aanpassen dat ook mensen met dyslexie een taal aan kunnen leren.

Zo kunnen ze meer gebruik maken van ingesproken geluidsbestanden en minder van leesteksten. En, indien er toch een leestekst wordt ingezet, dan kan die op groter formaat worden uitgeprint. Bovendien zal er voor de verwerking van de tekst meer tijd worden uitgetrokken.