Effectief een taal leren

Taal is vooral iets wat je moet doen, met name de luister- en spreekvaardigheid zijn vaardigheden die je leert door veel te oefenen, feedback te ontvangen en vervolgens opnieuw toe te passen. In onze trainingen, met als doelstelling het ontwikkelen van luisteren en spreken in een vreemde taal, zal de trainer de nadruk leggen op die toepassing van de aangeboden lesstof. De trainingen hebben een communicatief karakter. Hoe kan de cursist het beste zijn of haar boodschap overbrengen in de doeltaal? Soms is het doel om die boodschap meer correct of zelfs min of meer foutloos over te brengen, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.

Als het leren van een taal via e-learning verloopt dan kan er worden gewerkt aan het ontwikkelen van de grammaticale kennis en het opbouwen van de woordenschat. Maar het is niet mogelijk om de taal direct en effectief toe te passen in de praktijk tijdens spontane gesprekken. Er is als zodanig ook geen feedback op de uitingen van de cursist voor wat betreft de uitspraak of het inzetten van de correcte grammatica. Bovendien kan er niet worden besproken welke stijl op een bepaald moment in een specifieke situatie al dan niet gewenst is. Tijdens de trainingen die door TACC worden georganiseerd zal er wel gebruik worden gemaakt van social media en het internet. Voor de ontwikkeling van de woordenschat kan bijvoorbeeld de website van WRTS worden ingezet.