Communicatieve vaardigheden leren

Wel eens over gedacht hoe u bij anderen over komt? Of hoe medewerkers overkomen bij collega’s of bij klanten? Goede vakbekwaamheid of prijzenswaardige inzet zijn geen garantie. Daar kunnen regeringsleiders en voetbalcoaches over meepraten… Snel, duidelijk en positief overkomen is van groot belang. In het bedrijfsleven telt dat nog méér. To get the job done. Of om die “hangende” order in de wacht te slepen. Of een eind te maken aan een voortmodderend conflict. Er zijn heel wat situaties waarbij succes afhangt van communicatieve vaardigheden. Bij presentaties bijvoorbeeld, of het bondig op papier krijgen van rapportages. Bij verkoopgesprekken of bij klachtenbehandeling. En wat dacht u van “slecht nieuws”-gesprekken of bemiddeling? Tal van bedrijven laten zich daarom door het TACC in communicatieve vaardigheden trainen. Waarbij in zeer korte tijd grote vorderingen gemaakt worden door de custom made aanpak. Vaak toegespitst op specifieke bedrijfssituaties en op persoon, functie en praktijk. Soms juist in groeps- of afdelingsverband. Kort, intensief en kernachtig. De resultaten zijn net zo opvallend als bij de taaltrainingen! Bij het TACC kunt u terecht voor onder meer vergadertechnieken, klachtenbehandeling, telefoongesprekken, spreken met de pers, onderhandelen, effectief leiding geven, spreek- en luistervaardigheid, rapportage, etc. In diverse combinaties, individueel of kleine groepsverbanden. Op de zaak of bij het TACC. Mogelijkheden zat!

Per training:

Telefoneren
Tijdens deze functiegerichte training worden alle benodigde vaardigheden aangeleerd of geoptimaliseerd. Er wordt gewerkt met modulen. De inhoud en het niveau hiervan worden aangepast aan de functie en de persoonlijke behoefte van de deelnemer(s). Op basis van het intakegesprek wordt het persoonlijke trainingsprogramma samengesteld. (schema cursus inhoud zie brochure pagina 37)

Presenteren
Tijdens deze training coachen wij u in het voorbereiden, maken, structureren en uitvoeren van uw presentatie. Uw sterke punten worden gebruikt om uw presentatie te optimaliseren. U hoort geen dingen die u allang weet en u hoeft niets te doen wat u al eerder hebt gedaan. Uw persoonlijke trainingsprogramma wordt op basis van het intakegesprek samengesteld. (schema cursusinhoud zie brochure pagina 40)

Vergadertechnieken
Hoe neemt u op een persoonlijke manier overtuigend en effectief deel aan een vergadering of zit u voor? De trainer helpt u bij het beantwoorden van deze vragen en zorgt ervoor dat u uw vaardigheden kunt optimaliseren. Op basis van het intakegesprek stellen wij uw trainingsprogramma samen. (schema cursusinhoud zie brochure pagina 41)

Gesprekstechnieken
Hoe zorgt u voor een actief en constructief gesprek? Welke rol speelt de non-verbale communicatie daarbij? Hoe gaat u om met moeilijke situaties? Vragen, waarvan de juiste antwoorden u helpen om uw gesprekken goed te laten verlopen. De trainer helpt u daarbij en zorgt ervoor dat u uw vaardigheden kunt optimaliseren. Tijdens het intakegesprek bespreken wij om wat voor soort gesprekken het gaat en wat u graag zou willen verbeteren. Op basis daarvan stellen wij uw persoonlijke trainingsprogramma samen. Het schema hieronder geeft aan, hoe de trainingen zijn opgebouwd. Welke onderdelen / modulen daadwerkelijk behandeld worden en hoe uitgebreid dat moet gebeuren, hangt af van uw persoonlijke behoefte. (schema cursusinhoud brochure pagina 39)

Conflict behandeling
Tijdens deze training leert u, hoe u conflictsituaties kunt herkennen en hoe u deze op basis van vertrouwen effectief kunt oplossen, zodat ze in het vervolg kunnen worden voorkomen. Na het intakegesprek wordt uw persoonlijke trainingsprogramma samengesteld. (schema cursusinhoud brochure pagina 42)

Schriftelijke vaardigheden
Notuleren, ofwel kort en bondig de belangrijkste zaken uit een vergadering noteren en uitwerken, zodat iedereen begrijpt, wat er is besproken en/of besloten. En rapporteren, hoe breng je duidelijk en compact je bevindingen over, zodat je collega of leidinggevende hiermee verder kan gaan of hieruit een juiste conclusie kan trekken. Het TACC stelt een taalcursus samen op basis van uw wensen en doelstellingen, om deze vaardigheden onder de knie te krijgen. U kunt alleen trainen of met een aantal collega´s.